आरती शाही

कैलाली, लम्की स्थायी घर भएकी आरती शाही व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गर्दैछिन्। उनको रुचि मोडलिङमा छ।