सुजाता थापा

जर्मनीको जर्सीमा सुजाता थापाको खेलतालिकासहितको ब्लोअप