बीसीजी क्षयरोग अर्थात् टीबीविरुद्ध दिइन्छ। यसको अर्थ बीसीजी ब्याक्टेरियाविरुद्ध दिइने खोप हो। तर, कोरोना ब्याक्टेरिया नभई भाइरस हो। यी दुईबीच कुनै अन्...

सम्पूर्ण

०३ बैशाख २०७७