मलाई घरपालुवा जनावर एकदमै मन पर्छन्। कुकुर मेरो फेभरेट पेट हो। मैले पनि कुकुर पालेकी छु। त्यसको नाम जेनी राखेकी छु। ऊ जनावर नभएर हाम्रो परिवारको सदस्य...

सम्पूर्ण

२७ असोज २०७६