खै किन हो, थाह छैन। मलाई नमन र सलाम शब्दले त्यति आकर्षित गर्न सकेनन्। दुवै शब्दको वैकल्पिक शब्द नमस्ते वा नमस्कार नै राम्रो लाग्छ।  ००० संघीय र...

सम्पूर्ण

०३ पुष २०७५