कि ‘लुट’ छ, कि ‘छुट’ छ। ‘छुट’ छ र त ‘लुट’ छ।  पहिला ‘लुट्छ’, पछि ‘छुट्छ’।...

सम्पूर्ण

१३ मङि्सर २०७६