मनलाई चित्त, चेतना, होश, दिमाग आदि नाम दिइएका छन्। संसारमा आविष्कार भएका सबै कुरा मनकै उपज हुन्। मन हाम्रो मित्र हुन सक्छ र शत्रु पनि हुन सक्छ। तालिम नपाएको मन जंगली हात्तीजस्तै हो। तालिमप्राप्त मनलाई तालिम पाएको हात्तीलाई जस्तै काम लगाउन सकिन्छ।

मुख्य समाचार