एक, दुई, तीन, चार र पाँच एक, स्पर्श गर्छ दुई, फुसफुसाउँछ तीन, बात मार्छ चार, मुस्कुराउँछ र, पाँच? पाँच बरबराउँछ एक, विचार गर्छ दुई, काम गर्...

सम्पूर्ण

३० साउन २०७६

छुटाउनु भयो कि?