महिलाको शृंगारमा मेहदीले विशेष महत्त्व राख्छ, विशेष गरी बिहेमा। बेहुलीको हातगोडामा अनिवार्य हुँदै गएको छ, मेहदी। बिहेको टुंगो भइसकेपछि बेहुलीलाई मेहदी...