आँखा, नाक, गाला वरपरको छालामा कडा खालको सेतो मसिना दाना आउने समस्यालाई मेडिकल भाषामा ‘मिलिया’ भनिन्छ। यो छालासँग सम्बन्धी कुनै रोग होइन। य...

छुटाउनु भयो कि?