पहिलाको जीवन सरल थियो। न मुखमा मास्क चाहिन्थ्यो, न हातमा पञ्जा। अब त शरीर कपडाले छोपेजस्तै मुख मास्कले छोप्नुपर्ने भएको छ। हरेक काम गरिसकेपछि हात धुनुपर्ने भएको छ। गोजीमा स्यानिटाइजर अनिवार्य बोक्ने बानी बसाल्नुपर्ने भएको छ।